Har du en idé som du vill sprida via TedxUmeå 2016?


  28-01-2016

Den 11 maj 2016 kommer det tredje TedxUmeå att arrangeras på Väven. Har du en spännande idé som du brinner för och skulle vilja framföra på TedxUmeås scen? Eller har du tips på någon annans idé som värd att sprida? Inför årets Tedx söker vi ett antal internationella, nationella och lokala föreläsare som verkar längst fram i utvecklingen inom sina respektive områden.

– Det är viktigt för Umeå universitet att uppmuntra och förstärka samarbetet med näringslivet och offentlig sektor. Genom Tedx är vi delaktiga i att sprida ny kunskap och goda idéer mellan människor, organisationer och företag. Umeå universitet söker aktivt nya vägar för att öka kunskapsutbytet – Tedx är en sådan väg, säger Agneta Marell, vicerektor vid Umeå universitet.

TedxUmeå vill befästa och förstärka Umeås position som en progressiv förebild, och visa att Umeå utgörs av spännande, motsägelsefulla och engagerade människor som verkligen vill förändra världen och tror att det går. Därmed ligger det i sakens natur att utmana tidigare strukturer, försöka se vilka normer som är omoderna, skadliga eller i varje fall kontraproduktiva – om det finns ett bättre sätt att göra någonting på borde vi inte gemensamt försöka att hitta eller skapa det?

I den mån det finns ett tema för TedxUmeå 2016 så handlar det just om att utmana tidigare sätt och sanningar, utmana normer inom ett brett spektra av områden – musik, forskning, könsroller, kreativitet, livsstilar. TedxUmeå vill presentera internationella, nationella och lokala tänkare som ger besökarna åtminstone en aha-upplevelse per tal.

Har du en spännande idé som du brinner för och skulle vilja framföra på TedxUmeås scen? Totalt kommer 400 gäster till Vävenscenen på Väven. Ditt tal kommer att filmas och publicera på Tedx Youtube-kanal. Ditt tal kan vara allt från 2 minuter till 18 minuter långt. Deadline för din fullständiga presentation är den 1 mars.

Skicka in din idé senast 10 februari via vårt anmälningsformulär.

Läs mer hos TedxUmeå.