Kårstatusansökningspromenad 2016 – 2019


  19-01-2016

promenad

Bild från Vertex

Idag gick Umeå Medicinska Studentkår den symboliska kårstatusansökningspromenaden tillsammans med Umeå studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK för att lämna över ansökan till Prorektor Anders Fällström och registrator. Förhoppningsvis får alla tre kårerna fortsätta sina uppdrag som kårer vid Umeå universitet även perioden 2016 – 2019!

Läs gärna mer om detta i tidningen Vertex.