Enkät om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)


  7-12-2015

Denna information riktar sig enbart till dig som studerar till: Sjuksköterska, Röntgensjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Tandhygienist, Tandtekniker, Logoped eller dig som läser Tränarprogrammet. Ärade student! Vi från Umeå Medicinska Studentkår bjuda in dig till att göra en av årets viktigaste enkäter – VFU-enkäten. Den handlar om hur upplägget på den verksamhetsförlagda utbildningen har påverkat dina ekonomiska förutsättningar, din upplevelse av VFU och vad som eventuellt skulle kunna förbättra eller försämra denna.Kort bakgrund:Vid Verksamhetsförlagd utbildning utanför Umeå ges idag en schablonersättning från Umeå universitet på 2160 kr per månad. På en del program är det vida känt att det sällan eller aldrig räcker till att täcka de praktiska kostnaderna som VFU-praktiken och boendet medför. För att dokumentera och undersöka problemets omfattning, innan åtgärder vidtagits, är det väldigt viktigt att så många som möjligt gör enkäten. Antalet svar påverkar vilken tyngd det sammanställda enkätsvaret kommer att ha och om den kommer att tas hänsyn till i diskussioner med exempelvis universitetet.

Du är helt anonym i enkäten.  Svar önskas i dagsläget endast av dig som studerar till: Sjuksköterska, Röntgensjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Tandhygienist, Tandtekniker, Logoped eller som läser Tränarprogrammet.

Klicka här för enkäten.

Med vänlig hälsning,
Alexander Siotis, kårordförande
Stina Alm, förste vice kårordförande
Ingrid Jansson, styrelseledamot