SPUM/RÖST

Välkommen till studierådet SPUM/RÖST egna sida!

Vi är sjuksköterske- och röntgensjuksköterskestudenternas representanter vid Umeå Universitet. Varje termin utser 1-2 representanter per termin som träffas ca en gång varje månad inne på Vårdvetarhuset.

SPUM/RÖST jobbar för att förbättra vår utbildning genom att ta in studenternas åsikter om utbildningen och fungera som en länk mellan studenter, lärare och den medicinska kåren med allt vad detta innebär och sitter därför med i följande utskott:

  • Kårfullmäktige
  • Husråd
  • Programråd PRS
  • Utbildningsbevakning

Denna termin ska vi försöka arbeta att etablera ett bättre samarbeta med de andra omvårdnadsprogrammen, speciellt de som är etablerade på Vårdvetarhuset

Om du är intresserad av att söka till studierådet föreslår vi att du pratar med en av oss som är klassrepresentant denna termin.. Varje klass väljer sina klassrepresentanter i början av läsår, och det är avgående klassrepresentanter som ansvarar för att val sker.

Det går bra att kontakta oss på sskstudierad@medicinska.se

Höstterminen 2017 är det vi som är klassrepresentanter i studierådet:

SSK
Umeå
T1 ej tillsatt än
T2 Evelina Krantz, Linnea Jonsson
T3 Elin Moberg, Sara Ådén
T4 Ronja Grimstedt (ordf.) Jenni Lahti Nillson
T5 Tobias Johansson, Emma Pettersson
T6 Kristoffer Lann

Distans:
Ö-vik
T1 Elisabeth Jonsson Viklund Nattskugga

RTG
T2 Sara Mussawi
T4  Johanna Forsman, Johan Jonsson
T6 Julia Mattson (v. ordf) Julia Dyborn

Du hittar våra studierådsprotokoll här.