SPUM/RÖST

Välkommen till studierådet SPUM/RÖST egna sida!

Vi är sjuksköterske- och röntgensjuksköterskestudenternas representanter vid Umeå Universitet. Varje termin utser 1-2 representanter per termin som träffas ca en gång varje månad inne på Vårdvetarhuset.

SPUM/RÖST jobbar för att förbättra vår utbildning genom att ta in studenternas åsikter om utbildningen och fungera som en länk mellan studenter, lärare och den medicinska kåren med allt vad detta innebär och sitter därför med i följande utskott:

  • Kårfullmäktige
  • Husråd
  • Programråd
  • Utbildningsbevakning

Denna termin ska vi försöka arbeta att etablera ett bättre samarbeta med de andra omvårdnadsprogrammen, speciellt de som är etablerade på Vårdvetarhuset

Om du är intresserad av att söka till studierådet föreslår vi att du pratar med en av oss som är klassrepresentant denna termin.. Varje klass väljer sina klassrepresentanter i början av läsår, och det är avgående klassrepresentanter som ansvarar för att val sker.

Det går bra att kontakta oss på sskstudierad@medicinska.se

Höstterminen 2017 är det vi som är klassrepresentanter i studierådet:

SSK
T1 Evelina Krantz, Linnea Jonsson
T2 Elin Moberg, Leo Spolander
T3 Ronja Grimstedt (ordf.) Maria Berg
T4 Tobias Johansson, Emma Pettersson
T5 Kristoffer Lann
T6 ej tillsatt

RTG
T1 ej tillsatt
T3 Johanna Forsman, David Flores
T5 Julia Mattson (v. ordf) Julia Dyborn

Du hittar våra studierådsprotokoll här.