Läkarprogrammet

Läkarprogrammets studieråd i Umeå består av två klassrepresentanter från varje termin vid studieort Umeå. För studenter som läser sin kliniska utbildning i Sunderbyn, Sundsvall eller Östersund finns ett lokalt studieråd.

Studierådet sammanträder ungefär en gång i månaden, och alternerar mellan att ha lunchmöten i ett grupprum på sjukhuset och kvällsmöten i konferensrummet på Kårhuset Villan. I samband med varje möte bjuds ledamöterna på mat.

Om du är intresserad av att söka till studierådet föreslår vi att du pratar med en av oss som är klassrepresentant denna termin, eller med presidiet. Varje klass väljer sina klassrepresentanter i början av läsår, och det är avgående klassrepresentanter som ansvarar för att val sker.

Höstterminen 2017 är det vi som är klassrepresentanter i studierådet:
T1: Alexander Påhls, Anastasia Madkur
T2: Alexandra Ahlberg, Victor Hult
T3: Jens Randell, Malin Knuts
T4:Jens Ingvarsson, Agnes Edeby
T5:  Joel Markgren, Erik Storm
T6: Sandra Bäckström
T7: Elin Sjödin, Josefin Wede
T8: Klara Hylin
T9: Louise Almkvist, Sofia Norgren
T10: Anna Skogqvist, Veronica Pranic
T11: Erik Back

Studierådet leds av ett presidium bestående av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Presidiet är ansvariga för att kalla till möten och att publicera protokollen här så att alla intresserade kan läsa. Presidiet väljs av studierådets ledamöter i början av varje termin.

Du når oss i studierådet på vår mailadress lsr@medicinska.se.

För att läsa studierådets protokoll, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser kan du följa denna länk.