Läkarprogrammet

Läkarprogrammets studieråd i Umeå består av två klassrepresentanter från varje termin vid studieort Umeå. För studenter som läser sin kliniska utbildning i Sunderbyn, Sundsvall eller Östersund finns ett lokalt studieråd.

Studierådet sammanträder ungefär en gång i månaden, och alternerar mellan att ha lunchmöten i ett grupprum på sjukhuset och kvällsmöten i konferensrummet på Kårhuset Villan. I samband med varje möte bjuds ledamöterna på mat.

Om du är intresserad av att söka till studierådet föreslår vi att du pratar med en av oss som är klassrepresentant denna termin, eller med presidiet. Varje klass väljer sina klassrepresentanter i början av läsår, och det är avgående klassrepresentanter som ansvarar för att val sker.

Vårterminen 2018 är det vi som är klassrepresentanter i studierådet:
T1: Andreas Lejon, John de Roos
T2: Alexander Påhls, Alexandra Madkur
T3: Alexandra Ahlberg, Victor Hult
T4:Jens Randell, Malin Knuts
T5:  Jens Ingvarsson, Agnes Edeby
T6: Joel Markgren, Erik Storm
T7: Sandra Bäckström, John Lindbjörn
T8: Elin Sjödin, Josefin Wede
T9: Klara Hylin
T10: Louise Almkvist, Sofia Norgren
T11: Anna Skogqvist, Veronica Pranic

Studierådet leds av ett presidium bestående av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Presidiet är ansvariga för att kalla till möten och att publicera protokollen här så att alla intresserade kan läsa. Presidiet väljs av studierådets ledamöter på höstterminens uppstartsmöte.

Du når oss i studierådet på vår mailadress lsr@medicinska.se.

För att läsa studierådets protokoll, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser kan du följa denna länk.