Biomedicinska analytikerprogrammet

Välkommen till biomedicinska analytikerprogrammets sida!

Vi representerar studierådet för biomedicinska analytikerprogrammet och har lunchmöte ungefär en gång i månaden.

Vi har representanter i:

  • Kårfullmäktige
  • Programrådet
  • Utbildningsbevakningsrådet
  • Studerandearbetsmiljöombud
  • Dialogen

Representanter:
T6: Ying Fan, Emelie Walther
T4: Robin Isaksson, Sebastian Holm, Sofia Jonsson
T2: Rebecca Elfving

Kontakt:
Ying Fan, ordförande
Mobilnummer: 0704736416
Mail: bma@medicinska.se

Du hittar våra studierådsprotokoll här.