Arbetsterapeutprogrammet

Välkommen till ATUMs hemsida!
Atum är en programförening vid Umeå Universitet som har till syfte att verka för de studenter som läser på Arbetsterapeutprogrammet. Atum består av representanter från samtliga terminer och har sammanträde i studentexpeditionen på Vårdvetarhuset en gång i månaden.

Programföreningen ska verka för:

  • Att utveckla och förbättra utbildningen.
  • Att sprida information till studenterna muntligt, via mailutskick samt genom facebookgruppen ”Arbetsterapeutstudenter vid Umeå Universitet”.
  • En god studie miljö
  • Ökad gemenskap och sammanhållning mellan terminerna 1-6 till exempel via Utsparksittningar
  • Ökad gemenskap och sammarbete mellan Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet samt Tränarprogrammet vid Umeå Universitet.

ATUM’s ledamöter finns representerade i de olika ledningsgrupperna för att lyfta aktuella frågor, dessa är:

  • Kårfullmäktige
  • Arbetsplatsträff
  • Utbildningsbevakning
  • Programråd
  • Husråd

Du hittar våra studierådsprotokoll här.