Studieråden

Studieråden är basen för den lokala utbildningsbevakningen på ditt program. Varje program har rätt att ha ett studieråd, men i praktiken har inte alla program engagemanget för att upprätta studieråd. Om du tillhör ett sådant program och vill starta upp ditt studieråd igen är det bara att höra av sig på utbildning@medicinska.se. Ett alternativ är att använda Umeå Medicinska Studentkårs forum som nås på baksidan.medicinska.se/forum.

Om du tillhör ett fungerande studieråd hittar du lathuden för hur du bedriver ditt arbete här.

Formuläret för kursbevakning hittar du här.