Brexit, migrationskris, rättstatsöverträdelser…


  7-03-2018

EU står, nu mer än någonsin, inför en rad utmaningar som saknar motstycke och uppmanar till ett stärkt europeiskt samarbete för att bättra bemöta våra medborgares behov och förväntningar.

DatumFredagen den 16 mars
Tid: 10.00-11.30
Plats. Hörsal S205, Samhällsvetarhuset

Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands ambassadör i Sverige, och David Cvach, Frankrikes ambassadör i Sverige, kommer att samtala om Europas framtid med studenter från Umeå universitet. Publiken kommer att få ta del av deras tankar om Tysklands och Frankrikes framtidsvision för en stärkt europeisk integration. Till slut kommer de även presentera ett initiativ om ett medborgarsamråd, i syfte att inleda en debatt om Europas framtid.
Ambassadörernas gemensamma åtgärder för att tackla Europas utmaningar

Kallelse till Kårfullmäktige 21 mars


  7-03-2018

Ledamöter och suppleanter kallas till kårfullmäktigesammanträde onsdagen 21 mars kl.17.30 i stora salen på Kårhuset Villan.

Nytt för i år är att anmälan till mötet sker genom vår hemsida, på baksidan här. Hör av er till talman@medicinska.se om ni har frågor!

Föredragningslista och handlingar skickas stadgeenligt ut en vecka innan sammanträdet. Har ni
något som ni vill att vi tar upp på mötet så hör av er till Talman så fixar hon in det i listan.

Studentkårens medlemmar är alltid välkomna att närvara!

Välkomna!

Sista chansen att nominera till Kårens priser och utmärkelser!


  7-03-2018

Ta chansen att nominera någon som du anser har förgyllt dina studier, antingen som lärare eller som medstudent!

Umeå Medicinska Studentkår delar i april varje år ut pedagogiska priser och utmärkelser till studenter som engagerat sig inom kårens verksamheter.

För att nominera följer du helt enkelt länkarna nedan:

Nominera lärare till pedagogiska priset eller priset för kliniskt handledarskap!

Nominera student som engagerat sig inom studentkåren!

Välj först vilket pris Du vill nominera till, då får Du se en beskrivning av vilka kriterier nomineringarna bedöms mot. Skriv sedan din nominering, och håll tummarna för att just den Du nominerat vinner priset! Du får självklart nominera flera studenter och lärare, men bara en individ i varje nominering (skicka alltså in separata nomineringar).

Tack för din nominering!

Stipendium 2018, för kvinnliga medicinare med anknytning till Värmland


  27-02-2018

Karlstadskretsen av Fredrika Bremer Förbundet ledigförklarar härmed kretsens Stipendium för kvinnliga läkarstuderande med anknytning till Värmland. 2018 års utdelning omfattar ett antal stipendier där varje stipendium är på minst 10 000 sek.

Ansökningarna skall vara stipendienämnden tillhanda senast måndagen den 23 april 2018 under adress: Gundla Järpe-Magnusson Strandvägen 21 65217 Karlstad , tel:  054-525448.

gundla.jarpe@gmail.com (Ansökningsblankett finns ej.)

Ansökan bör innehålla:

 • Personbevis (ålder, civilstånd..)
 • Värmlandsanknytning
 • Adress, telefon (på studieorten, i hemorten)
 • Uppgifter om ekonomi (skulder, tillgångar)
 • Närvarointyg (fyra terminer skall vara avklarade.)
 • Uppgifter om studieresultat
 • Meriter (ev. praktikintyg, tidigare studier och arbetsuppgifter)
 • Framtidsplaner (inriktning, specialisering)
 • Övriga omständigheter som sökande önskar åberopa
 • E-postadress, ev. uppgift om bankkonto (dit inbetalning kan ske)
 • Referenser:  Uppgifterna skall styrkas av två personer som väl känner den sökandes förhållanden.

OBS! Skicka inga originalhandlingar beträffande  studieresultat och meriter, endast bestyrkta kopior – per post.

Är du sent ute – mejla in din ansökan och komplettera snarast per post med övriga handlingar.

Pris för internationalisering inom utbildning


  20-02-2018

Sveriges medicinska fakulteter instiftade, med start 2017, ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Pristagare blir den lärare eller lärarlag som under de tre senaste åren genomfört den mest effektiva insatsen för ökad internationalisering av högre utbildning. Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskapsperspektiv.

Det kan till exempel vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment, en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Priset på 105 000 kronor delas ut under fem år.

Vem kan nominera?

Alla anställda, anslutna och studenter vid Sveriges medicinska fakulteter är välkomna att nominera lärare eller lärarlag inom sin fakultet.

Läs mer

Utlysning av stipendier från Stiftelsen Studenthälsan


  14-02-2018

Vi delar ut 10.000:- i Umeå!

Stiftelsen Studenthälsan grundades av studentkårerna vid Umeå universitet och SLU Umeå och syftar till att:

”…för studerande vid universitet och högskolor i Umeå fortvarande främja sjuk- och hälsovård.”

För denna termin utlyser stiftelsen därför 10.000:- som du kan söka för
hälsofrämjande projekt för studerande vid Umeå universitet eller SLU Umeå. Har du ett intressant projekt, tveka inte att söka!

Sista ansökningsdag: 16/3

Web: www.studenthalsan.nu