Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Kårfullmäktige består av 21 ledamöter. Varje studieråd har rätt till 1 garantimandat. Övriga ledamöter väljs direkt av medlemmarna via ett valmöte som hålls under våren. Kårfullmäktige utser kårstyrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och fattar alla beslut av större och/eller principiell natur såsom budget för verksamhetsåret och om ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse. Det är också kårfullmäktige som varje år i april utser mottagare av Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiska Priser.

Kårfullmäktiges talman, Josefin Wede, nås på: talman@medicinska.se

Kårfullmäktiges presidium består av:
Talman Josefin Wede
Vice talman Christian Johansson
Sekreterare: Ingrid Steensland

I och med stadgeändringen från våren 2013 har nu studieråden rätt att när de vill under verksamhetsåret ändra sitt garantimandat. Således saknas i nuläget namn på många garantimandat.

Ledamöter på personliga mandat
Kristoffer Lann, sjuksköterskeprogrammet
Martin Johansson, läkarprogrammet
Rebecca Assarsson, läkarprogrammet
Robin Isaksson, biomedicinsk analytikerprogrammet
Dennis Sjösten, sjuksköterskeprogrammet
Jacob Gunnarsson, läkarprogrammet
Amanda Norlund, läkarprogrammet

Suppleanter på personliga mandat
Måns Löfhede, sjuksköterskeprogrammet
Oskar Mäkitalo, läkarprogrammet
Ying Fan, biomedicinska analytikerprogrammet
Emil Nygren, läkarprogrammet
Murat Dogru, biomedicinsk analytikerprogrammet
Sofia Norgren, läkarprogrammet
André Lundgren, läkarprogrammet
Petter Kyrk, sjuksköterskeprogrammet

Studierådsrepresentanter
Mark Lindholm, Doktorandsektionen
Axel Jönsson, FYSS
Sebastian Holm, BMA
Elin Moberg, SPUM/RÖST
Antonia Nygård, Tränarprogrammets studieråd
Sofia Janze, ATUM
Victor Hult, LSR
Josefin Alsaksak, OUR

Studierådssuppleanter
Nils Gustafsson, Doktorandsektionen
Maria Berg, SPUM/RÖST
Tove Larsson, Tränarprogrammets studieråd
Roxana Azin, OUR