Monthly Archives: September 2018

Kempe fonden


  18-09-2018

Möjligheten finns nu för doktorander att söka medel från Kempefonden igen och jag hoppas du kan hjälpa mig med att sprida information hos er om denna möjlighet?

För att kunna söka krävs att doktoranden är medlem i någon av studentkårerna vid Umeå universitet samt bosatt i Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län.

Ansökningar sker helt digital, vilket också gör att vi kan korta ned beslutstiden något. Sista ansökningsdag är måndagen 8 oktober 23.59.

Instruktioner, kontaktuppgifter till mig och ansökningsformulär finner doktoranderna på www.kempefonden.se och information finns naturligtvis på såväl svenska som engelska.

Årshögtiden 20 October 2018


  18-09-2018

Årshögtiden is comparable to the Nobel Prize Award.

At Årshögtiden student marshals are participating. Student marshals hold flags, hand out programmes and help the guests find their way at the ceremony in Aula Nordica at 5 p.m. They hand out programmes at the lectures on Saturday midmorning.

As a thanking gesture the student marshals are invited to the evening banquet in Universum after the ceremony, with a three-course menu and dancing to Renhornen.

Dress code at the ceremony and banquet: White tie and tails and white waistcoat for men and evening gown for women. Student’s cap, white gloves and union ribbon must be worn.

Information and registration: www.umu.se/en/about-umea-university/news-and-events/academic-ceremonies/annual-celebration/student-marshal-annual-celebration/.