Monthly Archives: February 2016

Ställning som studentkår vid Umeå universitet


  26-02-2016

Glädjande besked!:
Vid universitetsstyrelsemötet 18/2 fick Umeå Medicinska Studentkår åter förtroendet och ställningen som studentkår vid Umeå universitet – denna gång för perioden 2016-2019! Vi gläder oss åt fortsatt samarbete och studentinflytande vid vårt fantastiska universitet! Om detta går det att läsa mer om i Vertex: http://vertex.nu/pa-campus/studentkarer-i-umea-far-fortsatt-fortroende/

Welcome to the 2nd International Café!


  15-02-2016

International cafe febr 2016-page-001

The Faculty of Medicine and the Umeå Medical and Health Sciences Student Union invite all students and staff to an International Café

FEBRUARY 24, 2016, 18.00-20.00
KÅRHUSET VILLAN

(Svenska) Kårfullmäktigesammanträde nr. 4


  3-02-2016

The First council meeting of the semeter will be 17/2 at 17:30. The meeting is held at Kårhuset Villan and all members are welcome. If you want to attend please register with the speaker Viktor Flodin,  talman@medicinska.se. All register ateendes treted to food.