Kategoriarkiv: Anslagstavla

Lunchföreläsning: Från månaders väntetid till direktkontakt.


  21-09-2017

Från månaders väntetid till direktkontakt. MEMOTUS låter alla komma i kontakt med främsta experterna inom idrottsmedicin.

Under hösten 2017 släpper teamet bakom Instrube Health AB sin första produkt, MEMOTUS. Med hjälp av appen MEMOTUS kan människor som gillar träning komma i kontakt med de främsta experterna inom idrottsmedicin. Råden man får i form av videomeddelanden ska bidra till att färre personer får idrottsskador och att de med idrottsskador snabbare kommer tillbaka till träning. Dessa experter har fram tills nu varit i stort sett omöjliga att nå inom rimlig tid såvida man inte tillhör vissa priviligierade grupper som t.ex. elitidrottare. Med hjälp av MEMOTUS är det nu möjligt för vem som helst att få råd från högsta möjliga expertis.

Kom och lyssna på Mikael Östberg, VD för Instrube Health AB, som delar med sig av hur 2 års utvecklingsarbete sett ut i form av utmaningar, delsegrar och drivkrafter.

Plats
Universitetssjukhuset.
Målpunkt QA – QA0 – Rum 2026 – Bärnstenssalen
Ingång: Södra entren, mitt emot café Kristallen.

Vi bjuder på lunch!

Anmäl dig här.

Universitetspedagogiska konferensen


  30-08-2017

Undervisning i praktiken –
föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?

Konferensen vänder sig till all undervisande personal,
pedagogiskt ansvariga, studenter samt lednings- och
utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet.
Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt
bidrag som presenteras tillsammans med studenter.
Det går bra att presentera både på svenska och engelska.

Anmäl bidrag senast 1 september
Registrera dig senast 16 oktober

Anmäl dig här.

Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsens årliga stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige


  28-08-2017

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas student på grundnivå eller avancerad nivå, som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasiet inom stift
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast student som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examinieras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se

Ansökningshandlingar märkt med dnr FS 2.1.7-1393-17 ska lämnas till registrator Umeå universitet via medel@diarie.umu eller Registrator Umeå universitet 901 87 Umeå senast 2017-10-09.

Läs mer i bilagan som du hittar här.

Är skåp din grej?


  23-08-2017

Kåren söker nu Dig som är läkarstudent, med studieort Umeå, för att administrera läkarstudenternas skåp på Norrlands universitetssjukhus.

Uppdraget innebär att Du är ansvarig för att informera de studenter som rör sig från pre-klin till klin om hur skåp önskas, samt vara kontaktperson gentemot landstinget som ansvarar för skåpen och omklädningsrummen. Du är även ansvarig för att ombesörja skåpbyten under terminstid, samt att svara på frågor och funderingar från studenter. Uppdraget arvoderas med 2500kr/termin före skatt, och avser ht17 och vt18.

Vi ser gärna att du studerar på en tidig klinisk termin för att om intresse finns även söka till nästa års uppdrag. Du är en fena på Excel, trevlig, hjälpsam och svarar snabbt på mail.

Om detta låter som ett uppdrag för Dig – anmäl intresse med en kort beskrivning om hur Du möter ovanstående kriterier till ordf@medicinska.se, senast 25/8.

Sök tjänst som studentmedarebetare på Umeå kommun


  15-08-2017

Umeå kommun utlovade i samband med universitetets 50 års firande att de skulle anställa studentmedarbetare för att stärka övergången från studier till arbete.

Nu har fem tjänster som studentmedarbetare utannonserats. För att söka tjänsterna som studentmedarbetare ska du vara inskriven och aktivt studera vid Umeå universitet. Anställningsform är allmän visstidsanställning 15tim/vecka, med tillträdesdag 2017-09-01, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag: 2017-08-21. Se nedan för länkar till tjänsterna.

Studentmedarbetare som arbetsrättsspecialist inom personalfunktionen
Studentmedarbetare som Utredare stöd och omsorg, Socialtjänsten
Studentmedarbetare som Logistiker med inriktning Välfärdsteknologi, E-Hälsa
Studentmedarbetare till Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
Studentmedarbetare som Kommunikatör