Författararkiv: Webmaster

Universitetspedagogiska konferensen


  30-08-2017

Undervisning i praktiken –
föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?

Konferensen vänder sig till all undervisande personal,
pedagogiskt ansvariga, studenter samt lednings- och
utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet.
Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt
bidrag som presenteras tillsammans med studenter.
Det går bra att presentera både på svenska och engelska.

Anmäl bidrag senast 1 september
Registrera dig senast 16 oktober

Anmäl dig här.

Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsens årliga stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige


  28-08-2017

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas student på grundnivå eller avancerad nivå, som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasiet inom stift
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast student som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examinieras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se

Ansökningshandlingar märkt med dnr FS 2.1.7-1393-17 ska lämnas till registrator Umeå universitet via medel@diarie.umu eller Registrator Umeå universitet 901 87 Umeå senast 2017-10-09.

Läs mer i bilagan som du hittar här.

Studenterbjudande i samarbete med Orangeriet


  28-08-2017

Välkomna till en ny termin här på medicinska fakulteten i Umeå! Vi är många som har längtat efter att campus ska fyllas med studenter återigen, och som lite guldkant på studentlivet bjuder Orangeriet på burgare och alkoholfri bärs imorgon och på onsdag! Vidare, kommer de framöver erbjuda medlemmar i studentkåren för att spela boule gratis måndagar och torsdagar hela läsåret!

Nu är ansökan öppen för stipendier inom Minor Field Studies! 


  17-08-2017

Stipendiet kan sökas av studenter som är i slutet av sin utbildning och som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Stipendiet gäller för vistelser som varar under minst åtta sammanhängande veckor och max 26 veckor, och stipendiebeloppet är ett resebidrag på 27 000 kr.

Ansökan och mer information om vad som krävs för att kunna söka stipendiet finns på: http://www.student.umu.se/under-studietiden/studera-utomlands/minor-field-studies--mfs-/

Vid frågor kontakta International Office som administrerar stipendiet.

Sista ansökningsdatum är 15 september.

Sök tjänst som studentmedarebetare på Umeå kommun


  15-08-2017

Umeå kommun utlovade i samband med universitetets 50 års firande att de skulle anställa studentmedarbetare för att stärka övergången från studier till arbete.

Nu har fem tjänster som studentmedarbetare utannonserats. För att söka tjänsterna som studentmedarbetare ska du vara inskriven och aktivt studera vid Umeå universitet. Anställningsform är allmän visstidsanställning 15tim/vecka, med tillträdesdag 2017-09-01, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag: 2017-08-21. Se nedan för länkar till tjänsterna.

Studentmedarbetare som arbetsrättsspecialist inom personalfunktionen
Studentmedarbetare som Utredare stöd och omsorg, Socialtjänsten
Studentmedarbetare som Logistiker med inriktning Välfärdsteknologi, E-Hälsa
Studentmedarbetare till Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
Studentmedarbetare som Kommunikatör

International Café


  9-05-2017

In The series of events for Internationalisation and Global Health at the Umeå University, it is now time for the next International Café!

This Thursday at Kårhuset Villan 18-20 pm, you will get information on how to apply for exchange studies through the IFMSA and for Minor Field Studies (scholarships for writing a thesis in middle or lower income countries) through the SIDA.

There will also be a seminar on the sustainable development goals and the connection between climate and health with the SIDA alumni and medical student Moa Åslund.

Do not miss the chance to get to know more about International Medical Work, Global Health, the Sustainable Development Goals and how to get started with Your International Project.

Free Fika for all!

Organisers: The Umeå Medical and Health Sciences Student Union and The Umeå International Committee