Författararkiv: Webmaster

Tårtkalas


  15-05-2018

Hipp hipp hurra! I år firar vi jubileum för Umeå Medicinska Studentkår. 20 år av mervärde för studenterna – det ni! Det firar vi med att bjuda våra medlemmar på tårta!
Vi kommer fixa gluten, mjölk och nötfria bakverk till våra allergiker. Attenda eventet så vi vet hur mycket tårta som ska fixas.
Ta en paus i tentaplugget och käka tårta i vårsolen med kåren!

Information och stöd till studenter med anledning av den tragiska händelsen på Ålidhem.


  3-05-2018

Datum: 5 maj
Tid:
12:00 – 13:00
Plats:
Universitetsbiblioteket (UB), UB334

Studenthälsan och Kyrkan på campus bjuder in till en samling för de studenter som vill få information och stöd med anledning av dödsfallet på Ålidhem under den gångna helgen.

Samlingen kommer att hållas av kurator Margareta Hultman och studentpräst Susanne Dahl.

Arrangör: Studenthälsan och Kyrkan på campus
Kontaktperson
: Margareta Hultman, kurator Studenthälsan margareta.hultman@umu.se

Mer information finns publicerat i Studenthälsans kalendarium på webben http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan/kalendarium/kalendervisning/?eventVersionId=27255

Skåpansvarig


  30-04-2018

Är Du nästa års skåpsansvarig på NUS för läkarstudenterna? Uppdraget ersätts med 2500kr per termin före skatt, och ansökningar skickas till ordf@medicinska.se senast 20 maj.

Informationsträff Minor field studies


  27-04-2018

Ansökningsomgången för Minor Field Studies under hösten 2018 har nu öppnat. Du kan söka ett stipendium för att göra fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland.

Du som är i slutet av din utbildning kan söka ett stipendium i syfte att åka till ett låg-
eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats, eller examensarbete, för en kandi- dat-, magister- eller masterexamen.

Stipendiet finansieras av Sida och utgör 27 000 kr. Fältstudien ska pågå minst åtta veckor och max 26 veckor. Räkna med att studien kan påbörjas tidigast två månader efter sista ansöknings- dag.

Du kan ansöka oavsett vilket ämnesområde du studerar. För att åka ut under höst- terminen 2018 är sista ansökningsdag den 15 maj.

Onsdag 2 maj kl 12–13 är du välkommen att besöka Common ground, entréhallen nedanför Medicinska biblioteket, för att få veta mer om Minor Field Studies.

Mellan 12.15–12.45 håller International Office en presentation om programmet, och
Hanna Jerndal, underläkare och student i global hälsa, berättar om sina fältstudier i Indonesien där hon studerade denguefeber och varningssystem vid sjukdomsutbrott och katastrofer.

Vi bjuder på kaffe/té och smörgås till de 50 första studenterna!

Läs mer här

Valberedningensförslag till Kårfullmäktige


  26-04-2018

Valberedningen presenterar idag sitt förslag till fullmäktige för verksamhetsåret 2018/2019.

I sitt arbete har valberedningen sökt kandidater för att kunna sätta ihop ett representativt underlag till valet. Med detta menas i första hand programtillhörighet och kön, enligt vad som diskuterats och identifierats som särskilt viktigt inom studentkåren de senaste åren. Utöver detta så har valberedningen sett till personens tidigare engagemang i kåren men också i andra sammanhang. Samtliga kandidater finnes lämpliga till de föreslagna positionerna och är formellt valbara då det kontrollerats att de är kårmedlemmar.

Förslaget finns att läsa i sin helhet här.

Eventuella motförslag kan lämnas till kårens kansli och webmaster fram till webröstningens avslutande den 7/5 kl 15:00 en viss fördröjning kan förekomma innan förslaget presenteras på webben.

Efter avslutad webbröstning kan förslag lyftas på valmötet den 7/5 kl 17:30.

Webbröstningen påbörjas den 30/4 kl 00.01.

#Metoo – det börjar med mig


  27-03-2018

En eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson,
måndag 23 aprilkl. 12.10-15.45 i Aula Nordica, Umeå universitet.

Kampanjen #Metoo har synliggjort berättelser som handlar om alltifrån de mest subtila kränkningar till sexistiska jargonger och sexuella övergrepp. Det har varit en tid att lyssna in. Nu är det viktigt att reflektera och agera. 
Det handlar om att universitet ska vara en trygg och säker plats. Det handlar om vår gemensamma arbetsmiljö.

Kyrkan på campus och Studenthälsan bjuder in till en eftermiddag med fokus på hur vi kan arbeta för att förebyggasexuella trakasserier och kränkningar i vår vardag, som studenter och medarbetare.

Programmet startar kl.12.10-12.50 med lunchföreläsningen Vad #Metoo lärt oss och vad vi kan göra nu! Därefter fortsätter föreläsningar mellan klockan 13.15-15.00. Temadagen avslutas med en öppen frågestund klockan 15.15-15.45 

Observera! Det är möjligt för studenter och anställda att delta hela eftermiddagen eller att välja enskilda föreläsningar.

Föreläsare är Nina Rung, kriminolog och genusvetare och Peter Svensson utbildare inom våldsförebyggande arbete. Båda har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta för förändring när det gäller värderingar, normer och attityder kopplat till maskulinitet, våld och sexuella övergrepp. Tillsammans har de grundat den ideella föreningen ”Huskurage” med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer.  

Samtliga föreläsningar är gratis och öppna för alla studenter och anställda vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Temadagen sker i samarbete mellan Kyrkan på campus, Studentcentrum/Studenthälsan, Umeå universitet, Svenska kyrkan, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår och Skogshögskolans studentkår. Tillsammans vill vi arbeta för ett jämställt universitet, med nolltolerans mot kränkningar, sexuella trakasserier och våld.

Vår förhoppning är att det ska bli en givande eftermiddag som ger kunskap, utmanar och bidrar med verktyg för en mera jämställd vardag.

#Metoo är en början – nu fortsätter vi!

Hela programmet finns på Studenthälsans webb http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan/kalendarium/kalendervisning/?eventVersionId=27040

Information och kontakt: Susanne Dahl, Kyrkan på campus,susanne.dahl@kyrkanpacampus.se090-2002752

SÖK STIPENDIUM FÖR FÄLTSTUDIER UTOMLANDS


  21-03-2018

Som student vid Umeå universitet kan du ansöka om att förlägga delar av dina studier utomlands.

Du som är i slutet av din utbildning kan söka ett stipendium i syfte att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats, eller examensarbete, för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Stipendiet nansieras av Sida och utgör 27 000 kr. Fältstudien ska pågå minst åtta veckor och max 26 veckor. Räkna med att studien kan påbörjas tidigast två månader efter sista ansökningsdag.

Du kan ansöka oavsett vilket ämnesområde du studerar. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2018. Fältstudien måste vara genomförd senast 21 januari 2019.

INFORMATIONSTRÄFFAR

Onsdag 11 april kl 12:00–13:00 i S201 i Samhällsvetarhuset. Torsdag 19 april kl 12:00–13:00 i S201 i Samhällsvetarhuset.

OBS! Samma information ges vid båda tillfällena.

Mer information om behörighet och ansökan hittar du på: www.student.umu.se/under-studietiden/studera-utomlands/minor- eld-studies–mfs-/