Författararkiv: Webmaster

Biljetter till MESK


  13-11-2017

Du kan nu köpa biljetter till MESKs Spex. Nytt för i år är att dessa köps via internet. Du hittar de olika föreställningarna och köper biljetter via denna sida.

Världsprematurdagen 2017


  7-11-2017

Alla studenter vid Medicinska Fakulteten vid Umeå universitet är välkomna till årets Världsprematurdag här i Umeå den 16 november, kl.16.00-20.00 i Bergasalen.
Hur kan vi med hjälp av barnkonventionen skapa jämlik vård för de tidigt födda barnen?
För tidigt födda barn är också barn, även om de är väldigt små. De har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i Barnkonventionen.

Hur kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – se till att skapa en jämlik vård med Barnkonventionen som grund?

På Världsprematurdagen i Umeå diskuterar vi aspekter som är särskilt relevanta i norra Sverige såsom akuta sjuktransporter mellan sjukhus och för tidig födsel i glesbygd.

Seminariet är kostnadsfritt och alla är välkomna!

Program

Bli Årets läkarstudent!


  6-11-2017

För sjunde året i rad utses nu Årets läkarstudent! Förra året vann Ida Boström, Umeå Universitet det stiliga priset, och Årets läkarstudent 2017 blir kanske Umeå igen? Nominera gärna dig själv eller någon du känner, som gjort en insats för sina medmänniskor och därmed gjort alla läkarstudenter stolta!

Så svälj all ödmjukhet, segla över till www.aretslakarstudent.se och välj ”Nominera”. Förutom den stora äran, får pristagaren även ett vackert diplom och 1000 kr att njuta av. Nomineringarna stänger 31 december 2017.

Pristagaren presenteras i början på nästa år.

Startup Coffee


  26-10-2017

Startup coffe är ett återkommande frukostarrangemang i syfte att inspirera studenter till att förverkliga affärsidéer och kommersialisera forskning. Den 7 november får vi besök av två forskare som forskat på hur menscykeln påverkar effekten av träning, och de har också utvecklat ett verktyg i form av en app.

Alla studenter är välkomna, men vi tänker att kanske kan medicinska fakultetens studenter vara lite extra intresserade denna gång.

Läs mer här.

Ansök till Anna Thorfinns stiftelse som förvaltas av Svenska kyrkan.


  25-10-2017

Stiftelsens ändamål är ”att bereda stipendiemedel för medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva sitt yrke som läkare i sitt hemland.”

Bifogar information om stiftelsen tillsammans med en ansökningsblankett som ska vara Svenska kyrkan tillhanda senast 15 november. Vi har förlängt ansökningstiden då vi önskar fler sökanden till stiftelsen. Om ändamålet uppfylls finns det goda möjligheter att få ekonomisk hjälp.

Ansökningsblankett Stiftelser 2017

Inbjudan till alla studenter på läkarprogrammet termin 10-11.


  25-10-2017

Jag heter Elvira De Troia och arbetar som ST-läkare inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholm. Just nu ägnar jag mig åt ett vetenskapligt arbete som handlar om Children´s Global Assessment Scale (CGAS), en etablerad skattningsskala som används för att bedöma barns och ungas förmåga att fungera i vardagen. Min handledare, Anna Lundh, öl och med.dr., har utvecklat en webbutbildning som är tillgänglig för alla behandlare i hela Sverige och som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa. Utbildningen är kostnadsfri. Under hösten kommer utbildningen också att lanseras på norska och på engelska.

Studiens syfte är att undersöka webbutbildningens effekt på hur man skattar testfall i jämförelse med en grupp kliniska experter. Då CGAS är välkänt för de flesta som arbetar inom BUP vill vi bjuda in er studenter i slutet av läkar- och psykologutbildningarna som med stor sannolikhet ej känner till CGAS. Tanken är att ni ska få CGAS-skatta sex testfall vid tre tillfällen: före, direkt efter webbutbildningen samt efter ytterligare 3-6 månader. Studien genomförs efter godkännande av Etikprövningsnämnden.

Det tar ca 2 timmar att göra utbildningen. De sex testfallen tar ca 30 minuter att skatta.

Studien kommer att gå av stapeln i oktober-november. Allting sker på nätet.

Kontakt: elvira.detroia@gmail.com

Sök Stiftelsen Studenthälsans projektmedel


  23-10-2017

Vi delar ut 30.000:- i Umeå!

Stiftelsen Studenthälsan grundades av studentkårerna vid Umeå universitet och SLU Umeå och syftar till att:

”…för studerande vid universitet och högskolor i Umeå fortvarande främja sjuk- och hälsovård.”

För denna termin utlyser stiftelsen därför 30.000:- som du kan söka för
hälsofrämjande projekt för studerande vid Umeå universitet eller SLU Umeå. Har du ett intressant projekt, tveka inte att söka!

Sista ansökningsdag: 12/11

Web: www.studenthalsan.nu