månadsarkiv: October 2018

MFS-Stipendium


  30-10-2018

 

 

 

Studenter vid Umeå universitet som vill åka till ett låg-eller medelinkomstland under vårterminen 2019 för att samla material till sin uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen – Minor Field Studies – har nu möjlighet att ansöka om ett stipendium. Fältstudien måste pågå minst 8 veckor och max 26 veckor. Stipendiet som finansieras av Sida är på 27 000 kr. För mer information om behörighet och ansökan  se: https://www.umu.se/student/studera-utomlands/minor-field-studies/

Sista ansökningsdag är 15 november. För studenter som ska göra sin fältstudie med start under andra halvan av mars 2019 eller senare så kommer vi, förutsatt att det finns stipendier kvar, att ha ytterligare en utlysning med deadline 1 februari 2019.
För frågor kontakta mfs.io@umu.se

Under oktober kommer det hållas två informationstillfällen om MFS (Minor Field Studies):
1 oktober kl 12.15-13.00 i Common Ground (nedanför medicinska biblioteket)
10 oktober kl 12.15-13.00 i Vardagsrummet, humanisthuset.

Världsprematurdagen


  9-10-2018

Alla studenter vid Medicinska Fakulteten vid Umeå universitet är välkomna till årets Världsprematurdag här i Umeå den 15 november, kl.16.00-20.00 i Bergasalen.

Hur kan vi med hjälp av barnkonventionen skapa jämlik vård för de tidigt födda barnen?
För tidigt födda barn är också barn, även om de är väldigt små. De har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i Barnkonventionen.

Hur kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – se till att skapa en jämlik vård med Barnkonventionen som grund?

På Världsprematurdagen i Umeå diskuterar vi bl.a. hälsokonsekvenser av extrem prematurfödsel, bl.a. långvariga andningsbesvär, vad man ska tänka på som förälder och personal inför skolstarten samt hur det är för syskon till prematurfödda barn.

Seminariet är kostnadsfritt och alla är välkomna!

Program

Global Health Week Umeå


  8-10-2018

2018 October 8-12th. Coffee and Sandwich will be served at the events.

Tuesday 9/10: Umeå University Hospital, Common Ground 12.15-12.45,
Disaster Medicine & Global Health – An Introduction. Hanna Jerndal & Joakim Bergman, Medical Doctors & IFMSA Certified Disaster Medicine Trainers

Wednesday 10/10: Umeå University Hospital, Common Ground 12.15-12.45
Rape Prevention Programs in Nairobi – John Kinsman, Associate Professor in Global Health, Epidemiology and Global Health Unit, Umeå University

Thursday 11/10: Umeå University Hospital, Common Ground 12.15-12.45
Malaria – Johan Normark, Medical Doctor, Specialist in Infectious Diseases at the Umeå University Hospital

Umeå University Hospital, Floor 9, Room D 15-16.30, Internationalisation at home – overcoming challenges, Dr. Jennifer Valcke, Senior lecturer and and education developer,

Friday 12/10: Umeå University Hospital, Common Ground 12.15-12.45,
Disaster Medicine – When You Are First At The Sight, Hanna Jerndal & Joakim Bergman, Medical Doctors & IFMSA Certified Disaster Medicine Trainers