månadsarkiv: March 2018

#Metoo – det börjar med mig


  27-03-2018

En eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson,
måndag 23 aprilkl. 12.10-15.45 i Aula Nordica, Umeå universitet.

Kampanjen #Metoo har synliggjort berättelser som handlar om alltifrån de mest subtila kränkningar till sexistiska jargonger och sexuella övergrepp. Det har varit en tid att lyssna in. Nu är det viktigt att reflektera och agera. 
Det handlar om att universitet ska vara en trygg och säker plats. Det handlar om vår gemensamma arbetsmiljö.

Kyrkan på campus och Studenthälsan bjuder in till en eftermiddag med fokus på hur vi kan arbeta för att förebyggasexuella trakasserier och kränkningar i vår vardag, som studenter och medarbetare.

Programmet startar kl.12.10-12.50 med lunchföreläsningen Vad #Metoo lärt oss och vad vi kan göra nu! Därefter fortsätter föreläsningar mellan klockan 13.15-15.00. Temadagen avslutas med en öppen frågestund klockan 15.15-15.45 

Observera! Det är möjligt för studenter och anställda att delta hela eftermiddagen eller att välja enskilda föreläsningar.

Föreläsare är Nina Rung, kriminolog och genusvetare och Peter Svensson utbildare inom våldsförebyggande arbete. Båda har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta för förändring när det gäller värderingar, normer och attityder kopplat till maskulinitet, våld och sexuella övergrepp. Tillsammans har de grundat den ideella föreningen ”Huskurage” med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer.  

Samtliga föreläsningar är gratis och öppna för alla studenter och anställda vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Temadagen sker i samarbete mellan Kyrkan på campus, Studentcentrum/Studenthälsan, Umeå universitet, Svenska kyrkan, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår och Skogshögskolans studentkår. Tillsammans vill vi arbeta för ett jämställt universitet, med nolltolerans mot kränkningar, sexuella trakasserier och våld.

Vår förhoppning är att det ska bli en givande eftermiddag som ger kunskap, utmanar och bidrar med verktyg för en mera jämställd vardag.

#Metoo är en början – nu fortsätter vi!

Hela programmet finns på Studenthälsans webb http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan/kalendarium/kalendervisning/?eventVersionId=27040

Information och kontakt: Susanne Dahl, Kyrkan på campus,susanne.dahl@kyrkanpacampus.se090-2002752

SÖK STIPENDIUM FÖR FÄLTSTUDIER UTOMLANDS


  21-03-2018

Som student vid Umeå universitet kan du ansöka om att förlägga delar av dina studier utomlands.

Du som är i slutet av din utbildning kan söka ett stipendium i syfte att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats, eller examensarbete, för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Stipendiet nansieras av Sida och utgör 27 000 kr. Fältstudien ska pågå minst åtta veckor och max 26 veckor. Räkna med att studien kan påbörjas tidigast två månader efter sista ansökningsdag.

Du kan ansöka oavsett vilket ämnesområde du studerar. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2018. Fältstudien måste vara genomförd senast 21 januari 2019.

INFORMATIONSTRÄFFAR

Onsdag 11 april kl 12:00–13:00 i S201 i Samhällsvetarhuset. Torsdag 19 april kl 12:00–13:00 i S201 i Samhällsvetarhuset.

OBS! Samma information ges vid båda tillfällena.

Mer information om behörighet och ansökan hittar du på: www.student.umu.se/under-studietiden/studera-utomlands/minor- eld-studies–mfs-/

Studentmarskalkar till Vårpromotionen 19 maj


  21-03-2018

Vårpromotionen 19 maj 2018

Vårpromotionen är en högtidlig examensceremoni där doktorer promoveras. Vid högtiden medverkar studentmarskalkar.

Studentmarkskalkarna håller i fanor, delar ut program och hjälper gäster till rätta vid ceremonin i Aula Nordica kl. 16.

Som tack för hjälpen bjuds studenterna på banketten i Universum kl. 18, med trerätters middag och dans till Renhornen.

Klädsel vid ceremoni och bankett är frack för män och lång klänning för kvinnor. Studentmössa, vita handskar och kårband ska bäras.

Information och anmälan finns på www.umu.se/om-universitetet/hogtider/varpromotion/studentmarskalk/.

Sök uppdraget som Kårhuschef


  20-03-2018

Arbetsbeskrivning

Som ekonomiskt ansvarig kårhuschef är du ansvarig för Kårhuset Villans budget, verksamhetsplan och ekonomiska uppföljning. Du har också hand om bokningar och har kundkontakt med de som bokar Villan för sittning eller andra event. Tillsammans med den andra kårhuschefen (som ansvarar för fastigheten och inköp) fattar du viktiga beslut för Villan och har ett övergripande organisatoriskt ansvar. Din kanske viktigaste (och roligaste!) uppgift är att leda och motivera de 16 kvällscheferna du är chef över.

Arbetet motsvarar ca 50 % av en heltidsanställning.

Vem söker vi?

Som ekonomiskt ansvarig kårhuschef bör du framför allt ha mycket driv och vilja att det ska gå bra för Villan samt vilja lägga ner tid på detta. Du ska tycka om ansvar och både kunna lyssna på andra och kunna sätta ner foten när det behövs. Du bör ha bra ordningssinne och god samarbetsförmåga.

Att ha jobbat mycket på Villan och insikt i organisationen är meriterande.

Varaktighet

Det arvoderade uppdraget innehas under två terminer (HT18-VT19).

Lön

Villans kårhuschefer arvoderas med 9 % av ett prisbasbelopp/månad.

Ansökan

CV och personligt brev skickas till nuvarande kårhuschef Christoffer Backlund, khc@karhusetvillan.com

Senast 22 april

Frågor

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Om du är intresserad av att veta mer om arbetet är du jättevälkommen att följa med på en kontorstid med mig (nuvarande ekonomiskt ansvariga kårhuschef). Maila i sådana fall khc@karhusetvillan.com.

Är du intresserad av global hälsa och vill vara med och jobba för de global hållbarhetsmålen?


  16-03-2018

Ta chansen att åka på Global Health Research Conference i Stockholm den 18-19 april! Schemat är späckat med intressanta föreläsare och workshops. Temat kommer vara “How can Sweden contribute to the Sustainable Development Goals? From Research to Action”.

Konferensen riktar sig både till studenter, forskare och kliniker – och det finns utrymme för oss som studenter att inspireras, mingla med forskare och diskutera svåra frågor inom global hälsa.

Medicinska fakulteten och Medicinska kåren sponsrar bussresan till och från Stockholm för alla studenter från Umeå universitet som deltar på konferensen – helt gratis. Bussen kommer att gå tidigt den 18 april från Umeå Universitet och åka hem tidigt den 20 april – så att deltagare kan ta del av hela programmet.

Blir bussen full kommer vi att välja studenter baserat på motivering och för att få en jämn fördelning från program och termin.

Vi jobbar på att lösa boende för de som behöver det med hjälp av ett buddy system, där studenter i stockholm kan hjälpa studenter från andra orter med någonstans att sova. Men har du möjlighet att lösa boende själv rekommenderar vi det i första hand.

Studentpriset för konferensen är 350 kr.

Läs mer om konferensen här: https://www.facebook.com/events/145230796184328/ och här: http://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/bz-98-global-health/

Anmäl dig till en plats i bussen här

Deadline: 22 mars!

Frågor? Maila president@ifmsa.se.

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker


  7-03-2018

Nextorys vision är att alla ska ha tillgång till alla världens böcker i form av e-böcker och ljudböcker. Vi vill att alla ska kunna läsa genom att få tillgång till ett digitalt bibliotek av e-böcker och ljudböcker. Därför kan du som student få ett stipendium på 15 000 kr. För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500 – 2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.

Läs mer om Nextorys stipendium och ansök på https://www.nextory.se/nextory-stipendiet