månadsarkiv: November 2017

Kallelse till Kårfullmäktige 6 december


  22-11-2017

Ledamöter och suppleanter kallas till kårfullmäktigesammanträde onsdagen 6/12 kl.17.30 i stora salen på Kårhuset Villan.

Nytt för i år är att anmälan till mötet sker genom vår hemsida, på baksidan här. Hör av er till talman@medicinska.se om ni har frågor!

Föredragningslista och handlingar skickas stadgeenligt ut en vecka innan sammanträdet. Har ni något som ni vill att vi tar upp på mötet så hör av er till Talman så fixar hon in det i listan.

Studentkårens medlemmar är alltid välkomna att närvara!

Välkomna!

Biobiljetter


  20-11-2017

Studentkåren har de senaste åren sålt företagsbiljetter från SF Bio till reducerat pris och har de senaste månaderna sålt ut sitt restlager från innan sommaren till ännu mer reducerat pris. Vid årsskiftet höjdes momsen på biobiljetter och således steg priset kraftigt och detta påverkar också företagsbiljetterna. Detta då kåren är en ideell förening och således betalar moms. SF erbjuder dessutom inte längre studentpris på vardagar vilket innebär att företagsbiljetterna även fortsättningsvis innebär en förmån för dig som medlem.

Vi kommer därför framgent sälja biobiljetter till självkostnadspris om 110 kr per biljett vilket fortfarande innebär en rabatt på upp till 30 kr gentemot aktuella biljettpriset.

Biljetter till MESK


  13-11-2017

Du kan nu köpa biljetter till MESKs Spex. Nytt för i år är att dessa köps via internet. Du hittar de olika föreställningarna och köper biljetter via denna sida.

Världsprematurdagen 2017


  7-11-2017

Alla studenter vid Medicinska Fakulteten vid Umeå universitet är välkomna till årets Världsprematurdag här i Umeå den 16 november, kl.16.00-20.00 i Bergasalen.
Hur kan vi med hjälp av barnkonventionen skapa jämlik vård för de tidigt födda barnen?
För tidigt födda barn är också barn, även om de är väldigt små. De har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i Barnkonventionen.

Hur kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – se till att skapa en jämlik vård med Barnkonventionen som grund?

På Världsprematurdagen i Umeå diskuterar vi aspekter som är särskilt relevanta i norra Sverige såsom akuta sjuktransporter mellan sjukhus och för tidig födsel i glesbygd.

Seminariet är kostnadsfritt och alla är välkomna!

Program

Bli Årets läkarstudent!


  6-11-2017

För sjunde året i rad utses nu Årets läkarstudent! Förra året vann Ida Boström, Umeå Universitet det stiliga priset, och Årets läkarstudent 2017 blir kanske Umeå igen? Nominera gärna dig själv eller någon du känner, som gjort en insats för sina medmänniskor och därmed gjort alla läkarstudenter stolta!

Så svälj all ödmjukhet, segla över till www.aretslakarstudent.se och välj ”Nominera”. Förutom den stora äran, får pristagaren även ett vackert diplom och 1000 kr att njuta av. Nomineringarna stänger 31 december 2017.

Pristagaren presenteras i början på nästa år.