Kårfullmäktige


  24-01-2017

Ledamöter och suppleanter kallas till kårfullmäktige 2017-02-08.

Sammanträdet håller till kl.17:30 i stora salen på kårhuset Villan. Kontakta Talman Martin Thureson (talman@medicinska.se) för mer info eller för att anmäla frånvaro.

Varmt välkomna!