månadsarkiv: March 2016

Minor Field Study Grants


  29-03-2016

MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier i utvecklingsländer. Det riktar sig till universitets- och högskolestudenter med internationellt intresse, som vill samla material till sin C- eller D-uppsats. Syftet är att ge svenska studenter möjlighet att skaffa kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

Epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, är en av de institutioner vid Umeå universitet som har fått uppdraget att fördela ett antal MFS-stipendier för hälsorelaterade studier.

MFS-stipendier är främst avsedda för studerande på C/D-nivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram, men även för samhälls- och naturvetare som är intresserade av hälsorelaterade problem.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 4 Maj 2016!

Mer info hittar du här: Annons MFS våren 2016.

Vårdvetarhuset flyttar in på campus


  22-03-2016

Medicinska fakulteten kommer att fylla hela Biologihuset i framtiden. Ett beslut som rektor har tagit idag, tisdag, innebär att ytterligare två institutioner flyttar till det ombyggda Biologihuset, som hittills gått under namnet Medicinskt biologiskt centrum, MBC. Institutionen för omvårdnad och Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering lämnar Vårdvetarhuset och flyttar huvuddelen av sin verksamhet till Biologihusets C-flygel, preliminärt under senare delen av 2019.

Motivet till att flytta de två Institutionerna till MBC är bland annat att ”Umeå universitet och medicinska fakulteten har en unik möjlighet att med ekonomiskt goda förutsättningar skapa nya arbetsplatser och studiemiljöer för fler ämnen inom vårdvetenskap”.

Medicinska fakultetsnämnden beslutade den 18 februari att rekommendera rektor att efter förhandlingar med arbetstagarorganisationerna besluta om en flytt för de två institutionerna i Vårdvetarhuset.

Skrivelse: Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning


  11-03-2016

Den 8:e mars, lämpligt nog internationella kvinnodagen, skickades en gemensam skrivelse till universitet och landsting rörande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Skrivelsen skickades in gemensamt av Umeå Medicinska Studentkår, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Saco studentråd, Fysioterapeuternas studentsektion, Umeå Studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår med anledning av tidigare publicerad rapport om studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning. Ett yttrande från Sveriges förenade studentkårer, SFS, bifogades också till skrivelsen (se bilaga 1-3 nedan).

Skrivelsens innehållsförteckning:

  1. Skrivelse – Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning
  2. SFS syn på studenters förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning
  3. Rapport UMS – Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning

Inbjudan till Framtidsmässan 2016 i Stockholm


  10-03-2016

FramtidsmässanFramtidsverket, Sveriges kommuner och landsting och Vision välkomnar alla studenter till Framtidsmässan – Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor.

Framtidsmässan är en dag där du utöver att få träffa ett stort antal arbetsgivare från offentlig sektor även får konkreta verktyg till din karriär i form av exempelvis CV-granskning och intervjuteknik.

Ingen evenemangsavgift, men du behöver boka en biljett.

Mer information och biljetter hittar du på evenemangets facebooksida.

Priser för hedervärda och utmärkta insatser inom kåren


  10-03-2016

Nu är det dags att nominera till priserna för hedervärda och utmärkta insatser. Känner du någon som varit engagerad inom kåren och gjort nått extraordinärt eller skött sitt uppdrag på ett utmärkt sätt. Passa på att nominera dessa till våra priser här

Priserna delas ut på kårensårshögtid och ämnar att uppmärksamma individer inom kåren. Priserna har tidigare delats ut till personer som:

  • deltagit i uppstart av nya verksamheter inom kåren
  • utfört uppgifter som ligger långt utanför deras ordinarie uppdrag, men haft stor betydelse för studentkåren
  • ställt upp i alla tänkbara situationer
  • verkat för integrationer mellan program och terminer utöver sitt uppdrag.

Nominering sker via baksidan på denna länk eller till kansli@medicinska.se

Rapport: Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning


  6-03-2016

Du kan nu ta del av Umeå Medicinska Studentkårs rapport om studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som visar att 15 % av de tillfrågade tvingats ta lån för att klara sin VFU på annan ort. Förutom detta har 23 % svarat att de övervägt att avbryta sin utbildning på grund av ekonomiska kostnader kopplade till VFU på annanort.

Rapporten skickades in den 22:e februari till Umeå universitets fakultets och universitetsledning för beredning och hantering. Den 2:e mars skickades rapporten även till Västerbottens läns landsting, Landstinget i Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Norrbottens läns landsting.

För att ta del av rapporten i sin helhet, klicka på nedanstående länk:

Rapport: studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning