månadsarkiv: February 2016

Ställning som studentkår vid Umeå universitet


  26-02-2016

Vid universitetsstyrelsemötet 18/2 fick Umeå Medicinska Studentkår åter förtroendet och ställningen som studentkår vid Umeå universitet – denna gång för perioden 2016-2019! Vi gläder oss åt fortsatt samarbete och studentinflytande vid vårt fantastiska universitet!

Om detta går det att läsa mer om i Vertex: http://vertex.nu/pa-campus/studentkarer-i-umea-far-fortsatt-fortroende/

Diskrimineringsenkät


  22-02-2016

Umeå Medicinska Studentkår (UMS) arbetar kontinuerligt för att förebygga diskriminering och kränkning. En förutsättning för att bedriva en sådan verksamhet är att undersöka i vilken utsträckning och i vilken form dessa händelser uttrycker sig. Därför lanserade vi 2013 en enkätstudie för samtliga studenter på Medicinska Fakulteten och uppföljning görs vartannat år. Årets enkät är nu sammanställd och klar.

På länken nedan kan rapporten i sin helhet läsas:
Diskrimineringsenkät

Welcome to the 2nd International Café!


  15-02-2016

International cafe febr 2016-page-001

The Faculty of Medicine and the Umeå Medical and Health Sciences Student Union invite all students and staff to an International Café

FEBRUARY 24, 2016, 18.00-20.00
KÅRHUSET VILLAN

Mecenatkort


  10-02-2016

Mecenatkorten har nu börjat skickas ut och vi har fått många i retur. Har du inte fått ditt kort kan det vara så att det ligger på vårt kansli.

Det är viktigt att adressändra hos oss om du flyttat då vårat medlemsregister inte är kopplat till befolkningsregistret eller adressändring. Detta innebär att du måste logga in på hemsidan och själv uppdatera eller besöka vårt kansli för att adressändra. Adressändringen görs här

Välgörenhetsflåset 2016


  8-02-2016

unnamedVAR? Campusområdet, Universum.

NÄR? Den 23 april 2016 kl13.00

HUR? Gå 2,5km eller spring 5km på en varvbana.

VARFÖR? För att det är kul, främjar hälsan och bidar till en god sak!

AFTER RUN PÅ O´LEARYS
Fri entré och bowling för alla löpare!
O´Learys skänker 10kr för varje deltagare som kommer.

TA MED DIN KOMPIS OCH GÖR VÄRLDEN LITE BÄTTRE
ANMÄLAN ÖPPNAR 12 FEB PÅ BETTERNOW
100:- per startplats.
Gratis T-shirt till de 100 första anmälda.

Chans till fina priser från våra samarbetspartners.

För mer info, besök vår instagram eller besök vår hemsida!

Kårfullmäktigesammanträde nr. 4


  3-02-2016

ordforandeklubba

Den 17/2 klockan 17:30 är det terminens första kårfullmäktigesammanträde tillika verksamhetsårets fjärde. Du som är medlem är välkommen att delta och yttra dig på dessa sammanträden, och vara med att driva kåren i rätt riktning. På sammanträdet bjuds det på mat och därför skulle vi önska att du anmälde dig i förväg till talman Viktor Flodin på talman@medicinska.se

Välkommen att påverka eller att sitta med!