Psykologisk coachning


  20-12-2015

Psykologisk coachning: Nu har du som enskild student eller ni som arbetsgrupp möjligheten att bli coachade av psykologstudenter. Ansökning till coachning är öppen och vi kommer att starta VT-2016. För mer information besök: www.psykologiskcoachning.nu