månadsarkiv: December 2015

Inbjudan till Studentmästerskapen under Framtidsmässan 2016


  21-12-2015

Se informationen nedan kring hur Ni anmäler Ert lag till tävlingen,

Framtidsmässan 2016 börjar närma sig och äger rum den 21 april på Münchenbryggeriet i Stockholm. Årets nyhet på Framtidsmässan är Studentmästerskapen i offentlig sektor som gör premiär. Medieprofilerna Fredrik Lindström och Kristian Luuk är med och håller i tävlingen. Det blir en rafflande kamp mellan studenter från Sveriges universitet och högskolor om vilka som har störst kunskap om offentlig sektor.

Tävlingen äger rum på Münchenbryggeriet under Framtidsmässan 2016 och har två delmoment. Delmomenten består av frågeformulär och ett case och vinnarna utses i en uppmärksammad final.

Samla ihop en grupp om 3-5 studenter och mejla in lagnamn och mejladress på samtliga deltagare samt vilket lärosäte ni studerar på till daniel@framtidsverket.com. Skriv ”Anmälan Studentmästerskapen” i ämnesraden. När vi mottagit mejlet hör vi av oss med vidare information om tävlingen.

Ni behöver inte göra förberedelser innan utan får all information på plats.

VAR: Münchenbryggeriet i Stockholm
NÄR: Den 21 april, klockan 10:00-16:00
PRIS: Fina priser utlovas. Vilka priser det blir presenteras i god tid före Framtidsmässan.

Kika gärna in filmen om Studentmästerskapen i offentlig sektor: https://www.youtube.com/watch?v=1dC86GiTaCk

d2800a8e-21a5-432e-8819-2680256431e4

Psykologisk coachning


  20-12-2015

Psykologisk coachning: Nu har du som enskild student eller ni som arbetsgrupp möjligheten att bli coachade av psykologstudenter. Ansökning till coachning är öppen och vi kommer att starta VT-2016. För mer information besök: www.psykologiskcoachning.nu

Nytt nummer av et al.!


  7-12-2015

Det är dags för terminens andra och sista nummer av et al.! Med detta julnummer tackar redaktionen för sitt första år tillsammans med alla er läsare.

Som vid förra numret kan tidningen läsas online här, och kommer också finnas tillgänglig på EPP, Café Nian, Medicinska Biblioteket och kårens kansli. Du kan också ladda ned tidningen i PDF-format här. Glöm inte att vår digitala publiceringstjänst Issuu har en gratis mobilapp för samtliga mobila operativsystem där du också kan läsa tidningen.

Kommentarer, tankar, funderingar eller frågor kring tidningens innehåll, arbete, design med mera kan mailas till kårtidningens chefredaktör Matilda Forssberg som nås på etal@medicinska.se

International Café


  7-12-2015

Jump‐start Christmas at the Medical faculty’s first International café! Take the opportunity to talk with students and staff involved in international work. Meet and ask all your questions to students who have been studying abroad and students who have come to Umeå for their studies!

COME TO KÅRHUSET VILLAN DECEMBER 3, 2015 SOME TIME BETWEEN 17.00‐21.00! The evening starts with Christmas ”fika” and traditional ”glögg”​. An evening for all students and staff!
* The International Committee –where are we heading?
* The Buddy Program at Umeå University –something for you?
* Bangalore in India –why go there for part of your studies?
* Many exchange opportunities –examples from the Nursing Program.

HOSTS OF THE EVENING: Umeå Medical Sciences Student UnionThe International Committee at the Medical faculty Umeå University.

Any questions?
Please contact: carina.johansson@umu.se or martin.thureson@medicinska.se

WELCOME!Kind regards,
Umeå Medical Sciences Student Union and Umeå university

Studentkort Nydala konstsnöspår


  7-12-2015

Umeå Medicinska Studentkår i samarbete med IFK Umeå kan nu erbjuda rabatterat åkkort till alla studenter som är kårmedlemmar. För våra medlemmar endast 450 kr (700 kr ordinarie pris)

Korten kan köpas på kårens kansli under våra öppettider 10-13 varje vardag.

8Kort Nydala 1516 student-page-001

Enkät om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)


  7-12-2015

Denna information riktar sig enbart till dig som studerar till: Sjuksköterska, Röntgensjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Tandhygienist, Tandtekniker, Logoped eller dig som läser Tränarprogrammet. Ärade student! Vi från Umeå Medicinska Studentkår bjuda in dig till att göra en av årets viktigaste enkäter – VFU-enkäten. Den handlar om hur upplägget på den verksamhetsförlagda utbildningen har påverkat dina ekonomiska förutsättningar, din upplevelse av VFU och vad som eventuellt skulle kunna förbättra eller försämra denna.Kort bakgrund:Vid Verksamhetsförlagd utbildning utanför Umeå ges idag en schablonersättning från Umeå universitet på 2160 kr per månad. På en del program är det vida känt att det sällan eller aldrig räcker till att täcka de praktiska kostnaderna som VFU-praktiken och boendet medför. För att dokumentera och undersöka problemets omfattning, innan åtgärder vidtagits, är det väldigt viktigt att så många som möjligt gör enkäten. Antalet svar påverkar vilken tyngd det sammanställda enkätsvaret kommer att ha och om den kommer att tas hänsyn till i diskussioner med exempelvis universitetet.

Du är helt anonym i enkäten.  Svar önskas i dagsläget endast av dig som studerar till: Sjuksköterska, Röntgensjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Tandhygienist, Tandtekniker, Logoped eller som läser Tränarprogrammet.

Klicka här för enkäten.

Med vänlig hälsning,
Alexander Siotis, kårordförande
Stina Alm, förste vice kårordförande
Ingrid Jansson, styrelseledamot